Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1478)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001478

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 83 ust. 6

Dotyczy: rada rodziców

Opublikowano 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2007 r., nr 157, poz. 1101, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071571101

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1477)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001477

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 53 ust. 6

Dotyczy: rada rodziców

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna