Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1290)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011201290

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 44

Dotyczy: rada pedagogiczna

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna