Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001248

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 20 zh ust. 4

Dotyczy: przechodzenie ucznia do innego typu szkoły, rekrutacja

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000686

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 20n ust. 10

Dotyczy: przechodzenie ucznia do innego typu szkoły, rekrutacja, szkoły artystyczne

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna