Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001591

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 r. poz. 1647)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001647

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 5

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001601

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 42 ust. 7b

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Opublikowano 24 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 11

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zmieniono 1 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna