Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r., poz. 973, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981641169

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000973

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32 ust. 4

Dotyczy: kurator oświaty, kuratorium oświaty

Zmieniono 6 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2016 r. poz. 2150)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002150

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 30 ust. 9

Dotyczy: kurator oświaty, kuratorium oświaty

Zmieniono 29 grudnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna