Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz. U. z 2005 r. nr 62, poz.555)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050620555

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 9f ust. 5

Dotyczy: kolegia pracowników służb społecznych

Zmieniono 10 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1543)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001543

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 9f ust. 4

Dotyczy: kolegia pracowników służb społecznych, kształcenie zawodowe, kwalifikacje

Zmieniono 18 października 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna