Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica" (Dz. U z 2017 r. poz. 1401)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001401

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 6

Dotyczy: program rządowy, technologia informacyjno-komunikacyjna

Zmieniono 4 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna