Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane

Dotyczy: warunki techniczne budynku

Opublikowano 6 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna