Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920540254

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001138

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000810

Wydano na podstawie: art. 6

Dotyczy: ulgowe przejazdy

Zmieniono 20 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna