Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091311078

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 49 ust. 3

Dotyczy: nagrody nauczycieli

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna