Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059

Tekst jednolity

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000996

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1290)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001290

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002245

Dotyczy: ustawa prawo oświatowe

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060

Dotyczy: ustawa prawo oświatowe

Zmieniono 17 maja 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna