Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001457

Dotyczy: ustawa o systemie oświaty

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna