Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001481

Dotyczy: ustawa o systemie oświaty

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna