Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

Dotyczy: konstytucja RP

Zmieniono 28 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna