Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. z 1992 r. nr 90, poz. 452, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920900452

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 2076)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002076

Dotyczy: Medal KEN, odznaczenia, ordery

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., nr 99, poz. 1073, z późn zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000991073

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 51 ust. 3

Dotyczy: Medal KEN, odznaczenia, ordery

Zmieniono 30 listopada 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna