Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526

Dotyczy: konwencja o prawach dziecka

Opublikowano 19 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna