Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej(Dz. U. z 2018 r. poz. 681)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000681

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 49

Dotyczy: szkoły prowadzone przez innych ministrów

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna