Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich(Dz. U. z 2018 r. poz. 2179)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19870210123

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002179

Dotyczy: rzecznik praw obywatelskich

Zmieniono 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna