Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 189, poz. 1393)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061891393

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 11a ust. 3

Dotyczy: legitymacja służbowa nauczyciela

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna