Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001467

Wydano na podstawie: art. 191a ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: dyplomy, nostryfikacja

Zmieniono 11 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna