Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001330

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070100068

Dotyczy: BIP, informacja publiczna

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna