Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1670)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001670

Wydano na podstawie: art. 38y ust. 2 ustawy o rynkach rolnych

Dotyczy: program rządowy, zdrowie, żywienie

Zmieniono 3 września 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 (Dz. U z 2017 r. poz. 1598)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001598

Wydano na podstawie: art. 38z ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Dotyczy: program rządowy, żywienie

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 742)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000742

Dotyczy: żywienie

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2017 r., poz. 149)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000149

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz.1154)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001154

Dotyczy: żywienie

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" (Dz. U. z 2016 r. poz.1457)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001457

Wydano na podstawie: art.19b ust.1

Dotyczy: program rządowy, żywienie

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna