Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1627)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001627

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 13 ust. 3

Dotyczy: język regionalny, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, podstawa programowa

Zmieniono 1 września 2017

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 823)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000823

Dotyczy: język regionalny, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe

Zmieniono 25 kwietnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna