Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000450

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1365)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001365

Dotyczy: wolontariat, zbiórka publiczna

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000498

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001223

Dotyczy: wolontariat, zbiórka publiczna

Opublikowano 10 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna