Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000688

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 1570) – data wejścia w życie 5.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001570

Dotyczy: wolontariat, zbiórka publiczna

Zmieniono 4 października 2019

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000498

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001223

Dotyczy: wolontariat, zbiórka publiczna

Opublikowano 10 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna