Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001025

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001104

Dotyczy: kodeks cywilny

Zmieniono 11 czerwca 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna