Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 395, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990670756

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000395

Wydano na podstawie: art. 4 ust. 3 ustawy o planowaniu rodziny

Dotyczy: podstawa programowa, profilaktyka, wychowanie, wychowanie do życia w rodzinie

Zmieniono 10 czerwca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna