Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. poz. 301)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000301

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 88 ust. 6

Dotyczy: szkoły założone przez osobę prawną lub fizyczną

Opublikowano 3 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001625

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 88 ust. 6

Dotyczy: szkoły założone przez osobę prawną lub fizyczną

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dz. U. z 2017 r. poz. 818)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000818

Wydano na podstawie: art. 366 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Dotyczy: szkoły założone przez osobę prawną lub fizyczną

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r., nr 46, poz. 438, z późn. zm.) uchylone od 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040460438

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 58 ust. 5

Dotyczy: szkoły założone przez osobę prawną lub fizyczną

Zmieniono 31 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna