Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001055

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 8

Dotyczy: bezpieczeństwo, krajoznawstwo, podstawa programowa, sport, turystyka, wycieczki, zielone szkoły

Zmieniono 5 czerwca 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna