Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1378)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001378

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 85y ust. 10

Dotyczy: dyscyplinarna odpowiedzialność, prawo pracy, rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Zmieniono 24 listopada 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna