Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600278

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000232

Wydano na podstawie: art. 191 par. 3 i art. 195 par. 2 Kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, kodeks pracy, młodociani, prawo pracy

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U z 2002 r. nr 214, poz. 1808)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022141808

Wydano na podstawie: art. 191 par. 5 pkt 1,3 i 4 Kodeksu pracy

Dotyczy: kształcenie zawodowe, młodociani, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, prawo pracy

Zmieniono 31 marca 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042002047

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001509

Wydano na podstawie: art. 204 par. 1 i 3 Kodeksu pracy

Dotyczy: młodociani, prawo pracy

Zmieniono 10 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna