Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001987

Dotyczy: kodeks postępowania karnego, profilaktyka, wychowanie

Zmieniono 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna