Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 89, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000089

Wydano na podstawie: art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle

Dotyczy: egzaminatorzy, egzaminy, kształcenie zawodowe, rzemiosło, wynagrodzenia

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890170092

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001285

Dotyczy: kształcenie zawodowe, rzemiosło

Zmieniono 22 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna