Szkoła Promująca Zdrowie
Nr certyfikatu:
376/03-2016
Przyznano na okres:
1 marca 2016 - 28 lutego 2019
Data nadania:
9 marca 2016
Dyrektor:
Beata Klima
Adres placówki:
44-310 Radlin, ul. mjr P. Rogozina 55
Telefon:
4558330