Logo: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kod szkolenia:
7KK
Priorytet MEiN:
Adresaci:
nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy.
Tematyka:
zarządzanie oświatą.
Cel:
uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.
Termin:
po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje e-mailowo.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
230
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
wykwalifikowana kadra dydaktyczna
Cena:
1800 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.
Forma:
Słowo kluczowe: