Szanowni Państwo,
Prezentujemy poniżej programy specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Programy te opracowane zostały przez uczestników Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, który prowadzony był w naszym Ośrodku od 8 listopada 2002 do 17 maja 2003 r. Autorzy programów wyrazili zgodę na ich opublikowanie i upowszechnienie na stronie internetowej ROM-E Metis w Katowicach. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią programów.
Kierownik kursu, Małgorzata Spendel
Pliki

blank.gif
Krótki opis:
"Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe" - program zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych.
Autor:
Ireneusz Piętka
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
382.32 KB
Pobrań:
5511
Ocena:
stars/5.gifGłosów:3

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć terapeutycznych z dziećmi o obniżonej sprawności grafomotorycznej.
Autor:
Katarzyna Komander
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
118.15 KB
Pobrań:
4194
Ocena:
stars/3.gifGłosów:6

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania "Dobry kumpel".
Autor:
Maria Bernad, Jolanta Zwyrtek
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
283.15 KB
Pobrań:
4615
Ocena:
stars/5.gifGłosów:5

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć terapeutycznych dla młodzieży z zaburzeniami w kontaktach interpersonalnych.
Autor:
Anna Kaczmarska
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
116.18 KB
Pobrań:
3633
Ocena:
stars/5.gifGłosów:2

blank.gif
Krótki opis:
Schemat programu korekcyjno-kompensacyjnego "Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci z porażeniem mózgowym".
Autor:
Iwona Gorgoń-Machnik
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
121.73 KB
Pobrań:
1960
Ocena:
stars/4.gifGłosów:6

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych "Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną".
Autor:
Anna Bujarska
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
144.09 KB
Pobrań:
3082
Ocena:
stars/5.gifGłosów:8

blank.gif
Krótki opis:
Program treningu doskonalącego umiejętność komunikowania się.
Autor:
Agnieszka Bąk, Barbara Kasprzyk
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
150.59 KB
Pobrań:
2867
Ocena:
stars/4.gifGłosów:3

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć terapeutycznych dla ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce.
Autor:
Katarzyna Gmyrek
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
141.85 KB
Pobrań:
4417
Ocena:
stars/2.gifGłosów:5

blank.gif
Krótki opis:
Program indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z trudnościami dydaktycznymi (dysortografia).
Autor:
Małgorzata Margasińska
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
81.88 KB
Pobrań:
9682
Ocena:
stars/4.gifGłosów:6

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych "Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzona percepcją wzrokową".
Autor:
Ewa Kierzkowska
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
120.15 KB
Pobrań:
3298
Ocena:
stars/4.gifGłosów:5

blank.gif
Krótki opis:
Program zajęć terapeutycznych dla uczniów klas pierwszych z trudnościami adaptacyjnymi.
Autor:
Agnieszka Leśnik, Anna Turek
Wersja z dnia:
2004-12-13
Rozmiar:
254.1 KB
Pobrań:
2158
Ocena:
stars/3.gifGłosów:2