Filmy

Zarządzanie rozproszonym zespołem - część II

Opublikowano: 2021-03-02

Zapraszamy do wysłuchania spotkania z Maciejem Szaniawskim Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 26 listopada 2020 r. Podczas wydarzenia rozmawiano o zarządzaniu rozproszonym zespołem w dobie pandemii, motywowaniu na różnym etapie zaangażowania nauczycieli, budowaniu bezpiecznego klimatu w szkole oraz wzmacnianiu potencjału rozproszonego zespołu.


Zarządzanie rozproszonym zespołem - część I

Opublikowano: 2021-03-02

Zapraszamy do wysłuchania spotkania z Maciejem Szaniawskim Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej, które odbyło się 26 listopada 2020 r. Podczas wydarzenia rozmawiano o zarządzaniu rozproszonym zespołem w dobie pandemii, motywowaniu na różnym etapie zaangażowania nauczycieli, budowaniu bezpiecznego klimatu w szkole oraz wzmacnianiu potencjału rozproszonego zespołu.


Formy ochrony przyrody na terenie Lasów Państwowych

Opublikowano: 2021-01-28

Zapis webinarium Formy ochrony przyrody na terenie Lasów Państwowych, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2021 r. Zapraszamy do wysłuchania wystąpień Anny Tarkowskiej, koordynatorki edukacji leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Marleny Miłoch z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, które opowiedzą o formach i znaczeniu ochrony przyrody na terenie Lasów Państwowych.


Ze świata offline do świata online. Czego potrzebuje dziś nauczyciel?

Opublikowano: 2020-11-30

Zapis webinarium Ze świata offline do świata online. Czego potrzebuje dziś nauczyciel?, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r. Zaproszeni goście dzielą się refleksjami na temat potrzeb związanych z sytuacją przekraczania progu ze świata offline do świata online. O budowaniu mostu pomiędzy tymi światami, tak by zgubić najważniejszego, czyli własnych potrzeb i konstruktywnych relacji opowiadają: Anna Pawłowska – doradca metodyczny, Beata Kalinowska - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach oraz Jacek Górski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Dyskusje moderowały Bożena Bucka – dyrektor ROM-E „Metis” i Magdalena Wieczorek – nauczyciel-konsultant ROM-E „Metis”.


Doradca zawodowy online

Opublikowano: 2020-07-14

O wyzwaniach pracy zdalnej, przed jakimi stanęli doradcy zawodowi, o tym skąd czerpać inspiracje do pracy zdalnej, jak pochylić się nad uczniami, którzy potrzebują naszego wsparcia indywidualnego oraz o zachowaniu umiaru i budowaniu mostu między światem wirtualnym i rzeczywistym. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z praktykami: Panią Anną Skrzydłowską, doradcą zawodowym pracującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie oraz Panią Joanną Pieniążek, doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie.


Wakacje 2020 z koronawirusem w tle

Opublikowano: 2020-06-29

Zapraszamy do wysłuchania rozważań dotyczących kwestii bezpieczeństwa w czasie nadchodzących wakacji, których nieodłącznym atrybutem będzie pandemia. Zadamy sobie pytania o czym i jak, powinniśmy rozmawiać z dziećmi i młodzieżą i czy dotychczasowa izolacja wpłynie na zmianę i ilość zachowań ryzykownych. Zastanowimy się, jak będą wyglądać nasze kontakty z ludźmi i czy mamy poczucie, że musimy nadrobić kontakty towarzyskie? Na końcu postawimy sobie pytanie czy obostrzenia związane z koronawirusem są nam nadal potrzebne? W dyskusji moderowanej przez Annę Sojkę z Radia Katowice, wziął udział nadkomisarz Paweł Warchoł z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz nauczycielki-konsultantki ROM-E „Metis” w Katowicach: Aleksandra Kruszyńska, Ewa Kustwan-Mróz i Magdalena Wieczorek.


Blaski i cienie współczesnego wychowania, czyli dyskusja o uzależnieniach (i nie tylko)

Opublikowano: 2020-06-29

Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad dylematami rodziców, wychowawców i nauczycieli dotyczącymi współczesnego wychowania. Trudnymi, zwłaszcza w kontekście obecnej, słabo przewidywalnej sytuacji. Porozmawiamy o tym, że każdy problem, czy trudność jest szansą na wykorzystanie własnych zasobów i kompetencji, zarówno dzieci jak i dorosłych. W dyskusji moderowanej przez Annę Sojkę z Radia Katowice, wzięły udział psycholożki, nauczycielki-konsultantki z ROM-E „Metis” w Katowicach: Beata Birnbach, Mirosława Bochner, Aleksandra Kruszyńska i Ewa Kustwan-Mróz.


Szkolnictwo zawodowe w okresie pandemii

Opublikowano: 2020-05-20

Szkoły zawodowe, branżowe i technika - jak w okresie pandemii organizować pracę zdalną w szkołach i placówkach uczących zawodu? Nowe doświadczenia, nowe obowiązki. Dyrektorzy szkół dzielą się doświadczeniami, uwagami i radami – jak przejść przez ten trudny okres? Mówią o tym jak organizują i nadzorują pracę zdalną oraz jak sobie radzą z wyzwaniami.


Przygotowujemy uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Opublikowano: 2020-05-13

Wydarzenie poświęcone było organizacji przygotowania uczniów do zdania egzaminu ósmoklasisty, organizacji powtórek, organizacji uczenia się uczniów. Jak nauczyciele pomagają uczniom w przygotowaniu się do egzaminu, jak motywują uczniów? Czy uczniowie potrafią się samodzielnie uczyć i powtarzać materiał? Jakie potrzeby zgłaszają rodzice i uczniowie w tym temacie.


Spotkanie o dobrostanie

Opublikowano: 2020-05-02

Zapis webinarium Spotkanie o dobrostanie, które odbyło się 22 kwietnia 2020 r. Celem spotkania była refleksja na temat sposobów dbania o dobrostan psychofizyczny z perspektywy dyrektora, nauczyciela i uczniów. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy: Agata Tańska – Specjalny Ośrodek dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Aneta Frugalska – Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu. Spotkanie było moderowane przez Magdalenę Wieczorek i Tomasza Wojtasika nauczycieli-konsultantów z ROM-E „Metis” w Katowicach.


Praca zdalna = realna, czyli jak organizować pracę online w okresie pandemii?

Opublikowano: 2020-04-21

Zapis webinarium „Praca zdalna = realna, czyli jak organizować pracę online w okresie pandemii?”. Dyrektorzy placówek i szkół dzielą się refleksjami i dobrymi praktykami na temat miesiąca pracy zdalnej. Mówią o tym jak organizują i nadzorują pracę zdalną oraz jak sobie radzą z wyzwaniami. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół podstawowych: Mariola Czypionka - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach i Stanisława Stus - Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna w Zabrzu; Mirosław Pypłacz - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie prowadziła Bożena Bucka - dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.


Autyzm w dobie kwarantanny. Wsparcie: nauczyciele – rodzice – dzieci

Opublikowano: 2020-04-18

Nagranie webinarium zorganizowanego w ramach kampanii „Autyzm. Codzienność…”, przeznaczonego dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów, którzy zdalnie prowadzą zajęcia z uczniami ze spektrum autyzmu. W trakcie spotkania ekspert ROM-E „Metis” w Katowicach wyjaśniał jak jak efektywnie wspierać ucznia z autyzmem w domowo-szkolnej rzeczywistości;jak wspierać i motywować siebie do efektywnej pracy zdalnej oraz jak zdalnie realizować treści zawarte w podstawie programowej.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - o autyzmie dla (początkujących) nauczycieli

Opublikowano: 2020-04-10

Nagranie webinarium zorganizowanego w ramach kampanii "Autyzm. Codzienność...", przeznaczonego dla nauczycieli/pedagogów którzy dopiero rozpoczynają pracę z dzieckiem ze spektrum i posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie. W trakcie spotkania ekspert ROM-E "Metis" w Katowicach wyjaśniał jak funkcjonuje uczeń ze spektrum autyzmu, jak w sposób zrozumiały się z nim komunikować, co warto o uczniu ze spektrum wiedzieć i jak efektywnie go wspierać w szkolnej rzeczywistości.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - o autyzmie dla (doświadczonych) nauczycieli

Opublikowano: 2020-04-07

Nagranie webinarium zorganizowanego w ramach kampanii "Autyzm. Codzienność...", przeznaczonego dla nauczycieli/pedagogów mających doświadczenie w nauczaniu i pracy z osobami ze spektrum autyzmu. W trakcie spotkania ekspert ROM-E "Metis" w Katowicach przybliżył autyzm z puntu widzenia obecnie dominujących poglądów, z uwzględnieniem najnowszych badań prowadzonych na świecie. Zagadnienia, które zostały poruszone dotyczyły prawidłowej komunikacji, rozwijania potencjału i efektywnego wsparcia ucznia z autyzmem w szkolnej rzeczywistości.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – o autyzmie dla każdego

Opublikowano: 2020-04-03

Nagranie webinarium zorganizowanego w ramach kampanii "Autyzm. Codzienność...", przeznaczonego dla widzów, którzy na co dzień nie mają bliższego kontaktu z osobami ze spektrum autyzmu. W trakcie spotkania ekspert ROM-E "Metis" w Katowicach przedstawił świat osób ze spektrum oraz odpowiedział na pytania zadane przez uczestników spotkania. Zostały poruszone następujące zagadnienia: dlaczego osoba z autyzmem zachowuje się inaczej niż pozostali, jak się zachować w kontakcie z osobą z autyzmem, jak wspierać ludzi z autyzmem w codziennej rzeczywistości.


Rada pedagogiczna w okresie epidemii

Opublikowano: 2020-04-03

W trakcie szkolenia prowadząca omawia regulacje prawne dotyczące kompetencji i funkcjonowania organu kolegialnego jakim jest rada pedagogiczna. Zostają poruszone kwestie prowadzenia posiedzeń i głosowania rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym wideokonferencja i tryb obiegowy.


Zdalne nauczanie w szkole

Opublikowano: 2020-04-02

W jaki sposób zorganizować zdalne kształcenie w szkole w oparciu o zapisy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? Krótka analiza zapisów rozporządzenia oraz praktyczne sposoby jego realizacji.