Filmy

Puste krzesło, czyli o dzieciach, które zniknęły z systemu nauczania

Opublikowano: 2020-05-28

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Magdalena Wieczorek, pedagog, nauczyciel-konsultant ROM-E „Metis”. W audycji mowa o czterech perspektywach nieobecności uczniów na zdalnych lekcjach. Zastanawiamy się czyja to „wina”? Czy dziecka, które woli e-wagary; rodzica, który musi dzielić z nim komputer czy może nauczyciela, który nie dba o atrakcyjność zajęć? A może żadnego z nich i przyczyna tego zjawiska jest bardziej złożona?


Dwie twarze konfliktu. O emocjach i „dobrej” komunikacji w czasach pandemii

Opublikowano: 2020-05-20

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E „Metis”. W audycji mowa o różnych sposobach postrzegania konfliktu, o tym jak zmienić sposób postrzegania konfliktu, po to, by stal się on wyzwaniem, a nie kryzysem. Zastanawiamy się też czy konflikt może się opłacać?


O tym, jak rozładować emocje w czasie pandemii?

Opublikowano: 2020-05-06

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Wioleta Baraniak, psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E „Metis” w Katowicach. Tematem audycji jest strategia radzenia sobie z kryzysem i jego psychosomatycznymi skutkami. Mowa o skutecznych, popartych badaniami elementach radzenia sobie ze stresem... dostępnych na wyciągnięcie ręki i poprawiających domowe (i nie tylko) relacje.


O rodzinnej przemocy czasu pandemii

Opublikowano: 2020-04-29

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem były: psycholog, wicedyrektor ROM-E „Metis” Aleksandra Kruszyńska i psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E „Metis” Beata Birnbach. Tematem audycji jest eskalacja przemocy w rodzinie w czasie pandemii. Rozmawiamy o jej źródłach, trudnościach w wykrywaniu i ograniczonej – w sytuacji kwarantanny – możności dotarcia do ofiar przemocy. Wskazujemy, gdzie można szukać pomocy i jak jej zapobiegać.


O autorytecie nauczyciela w czasie pandemii

Opublikowano: 2020-04-28

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Anna Dzięgiel, nauczyciel-konsultant ROM-E „Metis” w Katowicach. Mowa o trudnych (dla nauczyciela) sytuacjach podczas lekcji zdalnych i o tym, z czego to wynika.


O emocjach czasu pandemii

Opublikowano: 2020-04-09

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem był Tomasz Wojtasik, psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach, 9 kwietnia 2020 r.


Jak żyć z nastolatkiem?

Opublikowano: 2020-04-07

Audycja Magazyn rodzinny w Radiu Katowice, w której gościem redaktor Anny Sojki był Tomasz Wojtasik, konsultant ROM-E Metis w Katowicach.


Codzienność dziecka z autyzmem w dobie koronawirusa

Opublikowano: 2020-04-02

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Anita Wieloch, nauczyciel-konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach, 2 kwietnia 2020 r.


Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

Opublikowano: 2020-03-26

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Aleksandra Kruszyńska, psycholog, wicedyrektor ROM-E "Metis" w Katowicach, 26 marca 2020 r.


E-learning - współpracujmy i budujmy relacje

Opublikowano: 2020-03-26

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Katarzyna Wilk, nauczyciel-konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach, 26 marca 2020 r.


Nauczmy się siebie od nowa, czyli rodzina w czasach zarazy

Opublikowano: 2020-03-19

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Bożena Bucka, psycholog, dyrektor ROM-E "Metis" w Katowicach, 19 marca 2020 r.


Co oglądać by rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem, czyli filmowe inspiracje podczas kwarantanny

Opublikowano: 2020-03-19

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Beata Cielecka, filmoznawca, specjalista ds. PR ROM-E "Metis" w Katowicach, 19 marca 2020 r.


E-learning - uczmy jak się uczyć

Opublikowano: 2020-03-19

Audycja Anny Sojki w Radiu Katowice, w której gościem była Katarzyna Wilk, nauczyciel-konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach, 19 marca 2020 r.


Ekspert radzi jak wybrać zawód

Opublikowano: 2018-09-25

Audycja „Każdemu damy radę” w Radio Katowice z tematem Ekspert radzi jak wybrać zawód. Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz i Sebastian Koczy nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach. 19 września 2018 r.


Świadectwo, lanie i wakacje

Opublikowano: 2017-07-08

Audycja „Każdemu damy radę” w Radiu Katowice, w której gościła konsultantka ROM-E Metis w Katowicach: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz


Zagrożenia cyberprzestrzeni

Opublikowano: 2017-07-08

Audycja „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice, w której gościły konsultantki ROM-E Metis w Katowicach: Aleksandra Kruszyńska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz


Przeciwdziałanie uzależnieniom

Opublikowano: 2016-11-17

Audycja „Kawa na ławę” w Radiu Katowice, w której gościł Tomasz Wojtasik, psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach.


Moje Bezpieczne(?) Dziecko

Opublikowano: 2016-05-20

Audycja „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice na temat konferencji MOJE BEZPIECZNE(?) DZIECKO, w której gościła konsultantka ROM-E Metis Ewa Kustwan-Mróz, st. asp. mgr Dorota Nakonieczna – asystent Wydziału Prewencji KWP w Katowicach, Aleksandra Grudzień - psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta, biegły sądowy z zakresu psychologii i seksuologii (Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną SENSUS).


Dziecko w obliczu rozwodu i rekonstrukcji rodziny

Opublikowano: 2016-05-20

Audycja „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice przed konferencją „Dziecko w obliczu rozwodu i rekonstrukcji rodziny”, w której gościły: Aleksandra Skwara psycholog, coach, terapeuta, prowadzący grupy wsparcia dla rodziców w kryzysie okołorozwodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich oraz szkolenia i praktykę w zakresie mediacji rodzinnych i pani Krystyna Pęczkowska, współpracująca z Metisem terapeutka specjalizująca się w sytuacjach okołorozwodowych.


...I nigdy nie chodziłem do szkoły – entuzjazm jako motor nauki

Opublikowano: 2016-04-14

Audycja „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice z dnia 17 marca 2016 r., w której gościł André Stern – bohater filmu „Alfabet” muzyk, kompozytor lutnik, dziennikarz i pisarz, ekspert w dziedzinie alternatywnych metod kształcenia.


CZYTANIE JEST COOL – jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania w różnych językach

Opublikowano: 2016-04-14

Audycja „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice, w której gościły konsultantki ROM-E Metis w Katowicach: Joanna Szeligowska i Gabriela Niemiec oraz Beata Szymura, bibliotekarka ZSS nr 1 w Chorzowie.


Nauczyciel jako lider. Nowa droga do autorytetu w klasie szkolnej

Opublikowano: 2015-10-21

Audycja „Temat do dyskusji” w Radiu Katowice, w której gościła DUŠANKA KOSANOVIĆ, psycholog, liderka chorwackiego oddziału Familylab i bliska współpracownica Jespera Juula.