W zakładce udostępniamy artykuły z różnych czasopism dla dyrektorów szkół i placówek. Być może, w ten sposób znajdą Państwo odpowiedź na pojawiające się w trakcie zarządzania szkołą / placówką pytania lub problemy.