Logo: Praktyk SFA

 

Praktyk SFA – propozycja dla absolwentów kursów zaawansowanych Zmiana jest możliwa

Wszystkich absolwentów kursów zaawansowanych w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pt. Zmiana jest możliwa serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Praktyk SFA.

Kierując się maksymą "trening czyni mistrza" pragniemy wspólnie z Wami stworzyć sposobność do pogłębienia dotychczasowych umiejętności w zakresie stosowania SFA w kontaktach z uczniami i rodzicami.

Cykl szkoleniowy będzie obejmował 6 comiesięcznych spotkań. Planujemy przybliżenie następujących zagadnień:

  • praca w sytuacjach kryzysowych;
  • negocjowanie celów w pracy z diadami i rodzinami;
  • terapia a monitoring, diagnoza sygnałów bezpieczeństwa i zagrożenia;
  • zastosowanie "filtru zasobów" w różnych typach relacji "klient-terapeuta";
  • szczególne wyzwania w pracy z klientem niedobrowolnym;
  • praca z wykorzystaniem triady "potrzeby-cele-możliwości".

W proponowanym cyklu szkoleniowym elementy edukacyjne będą zharmonizowane z elementami superwizji Waszych działań praktycznych.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszych spotkaniach jest propozycją, która zapewni Wam systematyczny wzrost kompetencji w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Planowane terminy warsztatów:

20 listopada 2009 r., 11 grudnia 2009 r., 15 stycznia 2010 r., 12 marca 2010 r.,
16 kwietnia 2010 r. w godzinach 9:30 – 13:30.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 60 zł.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeń do 6 października 2009 r. faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Zapraszamy!
Beata Łęcka i Krystyna Szczęsna-Witkowska
Konsultanci Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


Zobacz także:

SFA w działaniu – przykłady doświadczeń członków grupy implementacyjnej

Opublikowano 9 września 2009
Zarchiwizowano 6 stycznia 2010
Wróć