SFA w działaniu

W roku szkolnym 2008/2009 odbywały się comiesięczne spotkania grupy konsultacyjnej "Implementacja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych".

Podstawową ideą naszego przedsięwzięcia była analiza konkretnych działań praktycznych na terenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych i opracowywanie najbardziej efektywnych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Spotkania ukierunkowane były na wypracowanie skutecznych strategii wprowadzania SFA do codziennej praktyki szkół i poradni.

Podsumowując dotychczasową pracę grupy należy stwierdzić, że poszczególni jej uczestnicy angażowali się z dużą energią w działania praktyczne, uwzględniające szerokie stosowanie technik i założeń SFA w swoich placówkach macierzystych. Działania te, ukierunkowane na odkrywanie optymalnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, przynosiły wymierne korzyści zarówno w odniesieniu do zespołów klasowych, jak i poszczególnych uczniów i ich rodziców. Omawiane w trakcie spotkań konkretne sytuacje stanowią wyraźny sygnał, iż Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach sprzyja większej skuteczności w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w szkołach, jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Poniżej prezentujemy przykłady doświadczeń członków grupy implementacyjnej. Ze względu na ochronę danych osób korzystających z pomocy, wiele informacji umożliwiających ich identyfikację zostało usuniętych. Z tego samego powodu, w opisywanym przypadku indywidualnych konsultacji, nie ujawniamy nazwiska i miejsca pracy osoby udzielającej pomocy.

Beata Łęcka
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Konsultanci Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

SFA w działaniu – przykład pracy terapeutycznej w poradni (105.68 KB)

SFA w działaniu – przykład pracy z zespołem klasowym (185.73 KB)

Opublikowano 10 września 2009
Zarchiwizowano 6 stycznia 2010
Wróć