Śląska Szkoła Jakości
formy pomocy i zasady korzystania z niej

Zgodnie z regulaminem programu Śląskiej Szkoły Jakości realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, iż Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach służy wsparciem oraz doradztwem w obszarze wychowania i opieki przedstawicielom szkół po zakwalifikowaniu do programu.

1. Formy pomocy:

  • konsultacje indywidualne,
  • konsultacje zbiorowe,
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu wewnątrzszkolnego systemu budowania jakości,
  • w uzasadnionych wypadkach wizyta konsultanta ROM-E Metis w Katowicach w szkole ubiegającej się o certyfikat.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

 


Pliki do pobrania:

Regulamin Programu Śląskiej Szkoły Jakości (206.2 KB)

Warunki kwalifikujące szkołę/placówkę do Programu Śląska Szkoła Jakości (173.28 KB)

Karta zgłoszenia do programu Śląskiej Szkoły Jakości (184.13 KB)

Standardy jakości Śląskiego Kuratora (588.18 KB)

Struktura Szkolnej Księgi Jakości (99.81 KB)

Kryteria oceny Szkolnej Księgi Jakości ŚSJ (101.93 KB)

Certyfikat (454.44 KB)

Znak Śląskiej Szkoły Jakości (61.94 KB)


Zobacz także:


Publikacje są przygotowane i udostępnione w formacie PDF. Do odczytania wymagany jest program Acrobat Reader – www.adobe.com

Opublikowano 8 stycznia 2005
Zmieniono 23 maja 2006
Zarchiwizowano 23 maja 2006
Wróć