Zapraszamy do udziału w III edycji programu "Śląska Szkoła Jakości". Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach służy wsparciem oraz doradztwem w obszarze wychowania i opieki przedstawicielom szkół i placówek województwa śląskiego.

Zgodnie z regulaminem, aby uczestniczyć w programie "Śląska Szkoła Jakości" należy złożyć wniosek w Kuratorium Oświaty w Katowicach, które po akceptacji wniosku informuje o tym ROM-E Metis. Uczestniczące w programie szkoły i placówki korzystają z doradztwa i pomocy konsultantów ROM-E Metis w przygotowaniu stosownej dokumentacji.  Realizowane formy pomocy w postaci szkoleń i konsultacji indywidualnych są bezpłatne.

Zapraszamy do współpracy!

Ewa Lubina
Koordynator ŚSJ

Bożena Bucka
Dyrektor ROM-E Metis w Katowiach

Opublikowano 27 listopada 2006
Zarchiwizowano 31 grudnia 2007
Wróć