Muzeum Hisotrii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycielki i nauczycieli do udziału w szkoleniach poświęconych wykorzystaniu historii mówionej w edukacji oraz pracy na portalu edukacyjnym iwintess.usc.edu.

Portal IWitness to strona internetowa stworzona przez USC Shoah Foundation poświęcona edukacji historycznej i o prawach człowieka. Strona zawiera wybór nagrań wideo relacji ocalałych z ludobójstw oraz świadków historii z  liczącego ponad 55 tysięcy nagrań archiwum Fundacji. Portal oferuje interaktywne zajęcia, które można przeprowadzić w  klasie lub przekazać młodzieży do pracy własnej w domu. Nauczyciele i nauczycielki mogą korzystać z gotowych materiałów lub tworzyć własne treści na portalu IWitness.

 

Opisy warsztatów online w oparciu o Iwitness

1. IWitness i  historia mówiona. Potyczki z  tożsamością. Warsztaty dla nauczycielek i  nauczycieli

Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu historii mówionej w  edukacji. Punktem wyjścia do dyskusji będą zajęcia na  platformie IWitness "Potyczki z tożsamością. Arthur Ney «Godzina próby»" (link do  zajęć).

Na przykładzie historii ocalałego z Zagłady Arthura Neya i  źródeł wykorzystanych w zajęciach IWitness omówimy następujące zagadnienia:

 • Wykorzystywanie na zajęciach pierwotnych i  wtórnych źródeł historycznych.
 • Specyfika historii mówionej jako źródła pierwotnego.
 • Planowanie procesu edukacyjnego w zajęciach wykorzystujących historię mówioną.
 • Rola historii społecznej w nauczaniu historii.
 • Tożsamość i wybory tożsamościowe młodych ludzi.
 • Ukrywanie się Żydów w okupowanej Polsce.

Strona iwitness.usc.edu to  platforma edukacyjna stworzona przez Fundację USC Shoah. Znajdują się na niej wideo relacje świadków historii - ocalałych i świadków ludobójstw – oraz opracowane na podstawie fragmentów wideo relacji zajęcia i materiały dydaktyczne. Zajęcia na platformie IWitness są interaktywne i tworzone w  oparciu o założenia konstruktywizmu w nauczaniu: osoba ucząca się ma wpływ na swoje doświadczenie edukacyjne. Głównym celem zajęć jest nauka krytycznego myślenia oraz kształtowanie empatii i szacunku wobec świadków historii.

Termin: 24 czerwca 2024 r. w  godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: platforma Zoom

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka Anna Dzięgiel

2. IWitness i historia mówiona. Współczesny antysemityzm w Europie. Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli

Warsztaty poświęcone będą przeciwdziałaniu antysemityzmowi oraz wyzwaniom w dyskusjach o konflikcie w Gazie. Punktem wyjścia do rozmowy będą zajęcia na platformie IWitness "Współczesny antysemityzm w Europie" (link do  zajęć).

W oparciu o przykłady wystąpień antysemickich w Europie z  ostatnich lat oraz przykłady publicznych wypowiedzi na temat konfliktu palestyńsko-izraelskiego omówimy następujące zagadnienia:

 • · Odnoszenie się do bieżących dyskusji publicznych w  rozmowach z młodzieżą.
 • · Charakterystyka współczesnego antysemityzmu.
 • · Przenoszenie dyskusji politycznych na poziom doświadczeń konkretnych osób.

Strona iwitness.usc.edu to  platforma edukacyjna stworzona przez Fundację USC Shoah. Znajdują się na niej wideo relacje świadków historii - ocalałych i świadków ludobójstw – oraz opracowane na podstawie fragmentów wideo relacji zajęcia i materiały dydaktyczne. Zajęcia na platformie IWitness są interaktywne i tworzone w  oparciu o założenia konstruktywizmu w nauczaniu: osoba ucząca się ma wpływ na swoje doświadczenie edukacyjne. Głównym celem zajęć jest nauka krytycznego myślenia oraz kształtowanie empatii i szacunku wobec świadków historii.

Termin: 25 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: platforma Zoom

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka Anna Dzięgiel

3. IWitness i historia mówiona. Różni sąsiedzi. Warsztaty dla nauczycielek i  nauczycieli

Warsztaty poświęcone będą trudnościom w rozmowie o różnych postawach Polaków wobec Zagłady. Punktem wyjścia do dyskusji będą zajęcia na platformie IWitness "Różni sąsiedzi. Trzeba odwagi, żeby mieć nadzieję" (link do  zajęć)

Na przykładzie historii ocalałych z Zagłady Racheli Lisogurskiej, Chany Broder i źródeł wykorzystanych w zajęciach IWitness omówimy następujące zagadnienia:

 • · Motywacje i decyzje podejmowane przez nie-Żydów w  odniesieniu do Żydów i Żydówek poszukujących pomocy i ratunku przed śmiercią podczas II wojny światowej.
 • · Mechanizmy społeczne i psychologiczne wpływające na pamięć zbiorową.
 • · Przenoszenie dyskusji historycznych na poziom doświadczeń konkretnych osób.

Strona iwitness.usc.edu to  platforma edukacyjna stworzona przez Fundację USC Shoah. Znajdują się na niej wideo relacje świadków historii - ocalałych i świadków ludobójstw – oraz opracowane na podstawie fragmentów wideo relacji zajęcia i materiały dydaktyczne. Zajęcia na platformie IWitness są interaktywne i tworzone w  oparciu o założenia konstruktywizmu w nauczniu: osoba ucząca się ma wpływ na swoje doświadczenie edukacyjne. Głównym celem zajęć jest nauka krytycznego myślenia oraz kształtowanie empatii i szacunku wobec świadków historii.

Termin: 26 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: platforma Zoom

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka Anna Dzięgiel

4. IWitness i historia mówiona. Rozmowa z Marianem Turskim. Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli

Warsztaty poświęcone będą historii mówionej oraz wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Punktem wyjścia do  dyskusji będą zajęcia na platformie IWitness "Rozmowa z  Marianem Turskim" (link do  zajęć)

Zaprezentujemy jedyną w języku polskim interaktywną relację stworzoną w technologii Dimensions in Testimony. Na podstawie doświadczenia wirtualnej rozmowy z ocalałym Marianem Turskim omówimy następujące zagadnienia:

 • Specyfika historii mówionej jako źródła pierwotnego.
 • Użycie technologii jako medium między odbiorcą a  nadawcą komunikatu.
 • Wprowadzanie kontekstu historycznego i  psychologicznego oraz przygotowanie grupy na kontakt z relacją świadka historii.
 • Kwestie etyczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji.

Strona iwitness.usc.edu to  platforma edukacyjna stworzona przez Fundację USC Shoah. Znajdują się na niej wideo relacje świadków historii - ocalałych i świadków ludobójstw – oraz opracowane na podstawie fragmentów wideo relacji zajęcia i materiały dydaktyczne. Zajęcia na platformie IWitness są interaktywne i tworzone w  oparciu o założenia konstruktywizmu w nauczaniu: osoba ucząca się ma wpływ na swoje doświadczenie edukacyjne. Głównym celem zajęć jest nauka krytycznego myślenia oraz kształtowanie empatii i szacunku wobec świadków historii.

Termin: 27 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: platforma Zoom

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka Anna Dzięgiel

Opublikowano 29 maja 2024
Wróć