Logo: IWitness i historia mówiona. Potyczki z tożsamością

Kod szkolenia:
51W/O/I
Adresaci:
nauczycielki i nauczyciele szkół ponadpodstawowych i klas IV-VIII szkół podstawowych, bibliotekarki i bibliotekarze.
Tematyka:
  • wykorzystywanie na zajęciach pierwotnych i wtórnych źródeł historycznych,
  • specyfika historii mówionej jako źródła pierwotnego,
  • planowanie procesu edukacyjnego w zajęciach wykorzystujących historię mówioną,
  • rola historii społecznej w nauczaniu historii,
  • tożsamość i wybory tożsamościowe młodych ludzi,
  • ukrywanie się Żydów w okupowanej Polsce.
Cel:
  • rozwinięcie umiejętności korzystania z zasobów portalu IWitness,
  • rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec świadków historii.
Termin:
24 czerwca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Katarzyna Kulińska, Monika Koszyńska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Katarzyna Kulińska

Absolwentka Historii na Uniwersytecie Warszawskim i Europejskiego Instytutu Studiów Żydowskich w Szwecji "Paideia". Pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie koordynuje projekty edukacyjne, w tym programy szkoleniowe dla nauczycieli.

Monika Koszyńska

Specjalistka ds. edukacji USC Shoah Foundation. Od 2011 roku, mieszka w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem szkolnym, posiada tytuł magistra pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania obywatelskiego, przez 12 lat pracowała w szkołach. Była współzałożycielką Szkoły Lauder-Morasha, żydowskiej szkoły podstawowej w Warszawie, w której pracowała przez 8 lat. Następnie prowadziła projekty edukacyjne z zakresu edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej i zapewniania jakości szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 25 lat pracuje jako nauczyciel-trener. Przez kilka lat pracowała w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Jest autorką wielu publikacji metodycznych i scenariuszy zajęć z zakresu historii nowożytnej, historii i tradycji Żydów, edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o tolerancji oraz historii mówionej w praktyce szkolnej. Od marca 2013 roku pracuje w Muzeum POLIN, gdzie odpowiada za programy skierowane do nauczycieli.