Więzi – więzy #2. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy #2. Edukacja i profilaktyka

VIII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Część seminaryjno-warsztatowa – 21 września 2007 r. (piątek)
Czas trwania: 10.00 – 15.00
(do wyboru jeden z poniższych warsztatów)

 1. Warsztaty superwizyjne: Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży
  dr Urszula Hermanowicz, Wiesław Sokoluk
 2. Po drodze – nie po drodze. Dziecko w systemie rodzinnym i w systemie szkolnym
  Wioleta Baraniak
 3. Porozmawiajmy o seksie
  Justyna Dąbrowska
 4. Praktyczne zajęcia superwizyjne w ujęciu psychodynamicznym
  dr Marek Jasiński
 5. Dorastam – wiem, rozumiem, akceptuję!!! – Rozumieć dorastające dziecko. Trening umiejętności wychowawczych stosowanych wobec dorastającej młodzieży
  Grażyna Czubińska
 6. TOKSYCZNI LUDZIE → TOKSYCZNY ZWIĄZEK → TOKSYCZNI RODZICE → TOKSYCZNE DZIECIŃSTWO → TOKSYCZNI LUDZIE → potrafisz przerwać to błędne koło?
  Wojciech Lach
 7. Jaka ma być ta połówka jabłka – czyli rzecz o doborze partnera
  Tamara Czerwińska-Szulc
 8. Nie przestawaj mnie kochać – czyli problem relacji między matkami a dorastającymi córkami
  Bożena Brzezińska
 9. Trudności komunikacyjne w obszarze edukacji seksualnej: młodzież – dorośli
  Joanna Dec
 10. Trudna młodzież – Trudni rodzice. Praca z rodzicami młodzieży sprawiającej kłopoty wychowawcze
  Małgorzata Godzińska-Woźnik
 11. Dlaczego ja? Dlaczego on?
  dr n. med. Maria Gańczak
 12. Model skutecznego radzenia sobie w sporze z dzieckiem
  Beata Kwiatek
 13. Dojrzewamy przez całe życie
  dr Alicja Długołęcka
 14. Metody warsztatowe w pracy z rodzicami
  Sonia Gogulla

Warsztaty nr 1

Warsztaty superwizyjne: Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży
Prowadzący: dr Urszula Hermanowicz, Wiesław Sokoluk – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Warsztaty nr 2

Po drodze – nie po drodze. Dziecko w systemie rodzinnym i w systemie szkolnym
Prowadzący: Wioleta Baraniak – ROM-E Metis w Katowicach

Wielość wpływów i zależności, które opisują funkcjonowanie rodziny upoważnia do tego, aby traktować rodzinę jako system wzajemnych oddziaływań. W związku z tym, w praktyce życia szkolnego, zdarza się nierzadko, że prośba adresowana do rodzica ucznia przez psychologa, pedagoga, wychowawcę o podjęcie określonych działań na rzecz dziecka, jest nieskuteczna. Nie ma bowiem prostej zależności – prośba, która, z perspektywy nauczyciela, oczywisty sposób sprzyja rozwojowi dziecka, z perspektywy systemu rodzinnego dziecka może być spostrzegana inaczej.
Zapraszam na warsztaty Po drodze – nie po drodze. Dziecko w systemie rodzinnym i w systemie szkolnym. Podczas warsztatów poruszone zostaną zagadnienia dotyczące cyklu życia rodziny i występujących w trakcie tego cyklu, kryzysów rozwojowych.
Omówiona zostanie problematyka tzw. granic systemu rodzinnego, zaprezentowanie rozumienie tzw. funkcji objawu (np. dziecko zachowuje się w sposób agresywny albo boi się, nie chce chodzić do szkoły). Zasygnalizowana również będzie tematyka związana z tzw. lękiem separacyjnym, fobią społeczną i syndromem Gardnera (syndrom odrzucenia rodzica). Poruszone zostaną w końcu zagadnienia gier, w które niekiedy rodzice próbują grać ze szkołą: Nie mam na nią/ niego żadnego wpływu albo No to proszę mi powiedzieć, co mam zrobić!.
Mam nadzieję, że dzięki zapoznaniu z ww. tematyką, warsztaty pozwolą spostrzec uwarunkowania działań, na które, w swojej pracy, wydawałoby się indywidualnej, napotykają psychologowie, pedagodzy, nauczyciele czy wychowawcy.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Warsztaty nr 3

Porozmawiajmy o seksie
Prowadzący: Justyna Dąbrowska – Miesięcznik Dziecko, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Porozmawiajmy o seksie - czyli jak rozmawiać z dziećmi na tematy związane z płodnością, seksem, antykoncepcją, inicjacją, parafiliami, chorobami przenoszonymi droga płciową. Będziemy pracować nad poszerzeniem naszego słownika i nad kreatywnym odpowiadaniem na nawet najtrudniejsze pytania. Będziemy odgrywać scenki z życia i dzielić się własnymi doświadczeniami.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 4

Praktyczne zajęcia superwizyjne w ujęciu psychodynamicznym
Prowadzący: dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy zajęć (szczególnie klinicyści) będą mogli omówić swoje różnorodne problemy kliniczne w pracy z pacjentami i przyjrzeć się zjawiskom przeniesienia, przeciwprzeniesienia, oporu, acting-out itp. Praca superwizyjna będzie prowadzona w nurcie psychodynamicznym.
Celem tej pracy będzie lepsze zrozumienie siebie poprzez analizę relacji pacjent-terapeuta i analizę podstawowych zjawisk występujących w tym procesie

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 5

Dorastam – wiem, rozumiem, akceptuję!!! - Rozumieć dorastające dziecko. Trening umiejętności wychowawczych stosowanych wobec dorastającej młodzieży
Prowadzący: Grażyna Czubińska – Stowarzyszenie INTEGRO, sieć intymnet.pl

W różnych częściach świata dorośli obawiają się, że wychowanie seksualne prowadzi do wczesnego podejmowania życia seksualnego lub do niepożądanych zachowań seksualnych. To nieprawda!!! Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła trzy ważne skutki wychowania seksualnego w odniesieniu do osób dorastających: późniejsza inicjacja seksualna, szersze stosowanie środków antykoncepcyjnych, mniejsza podatność na ryzykowne zachowania seksualne. Potrzeba stałej współpracy między dorosłymi i nastolatkami oraz miedzy samymi nastolatkami powinna być nieustannie podkreślana i wdrażana w praktyce. My - dorośli – nie powinniśmy wymagać odpowiedzialności od młodych ludzi, zanim nie przekażemy im odpowiednich wiadomości. Prezentowany warsztat ma pomóc odpowiedzieć na pytania – Jak rozmawiać o seksualności z młodym człowiekiem, jakie treści przekazać oraz w jakiej formie.
Tematyka: Determinanty okresu rozwojowego dziecka. Zagrożenia fazy dojrzewania w dorastaniu. Komunikacja w konflikcie na bazie analizy transakcyjnej. Różnice psychoseksualne świata płci.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 6 (brak wolnych miejsc)

TOKSYCZNI LUDZIETOKSYCZNY ZWIĄZEKTOKSYCZNI RODZICETOKSYCZNE DZIECIŃSTWOTOKSYCZNI LUDZIEpotrafisz przerwać to błędne koło?
Prowadzący: Wojciech Lach – Stowarzyszenie INTEGRA

Autor warsztatów zaprasza Państwa do wspólnej zabawy w udany związek, o który ponoć trudniej, niż o wygraną na loterii. W opinii wielu jest to klucz do szczęśliwego życia, rodzicielstwa i dzieciństwa. Scenariusz spotkania przewiduje elementy analizy transakcyjnej, dotyczącej scenariusza życiowego własnego i potencjalnego partnera oraz komunikowania się w związku. Możecie się Państwo również spodziewać zabawy w afirmację asertywności i seksualności, czyli ćwiczeń na temat kobiecości, męskości, stereotypów dotyczących roli płci w związku i atrakcyjności seksualnej.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 7

Jak ma być ta połówka jabłka? – czyli rzecz o doborze partnera
Prowadzący: Tamara Czerwińska-Szulc – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Słupsk

Powodzenie związku określa odpowiedni wybór partnera, prawidłowa postawa wobec płci własnej i odmiennej, dojrzała miłość, wzajemna akceptacja i zrozumienie jak również spełnienie określonych przez partnerów celów związku.
Wybór partnera jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych decyzji. Jeśli zakładamy, że nasz związek ma tworzyć trwały układ, to zupełnie zrozumiały jest niepokój towarzyszący przy wybieraniu partnera, ponieważ trudno uzyskać gwarancje, że wybór będzie trafny.
Celem warsztatów jest uświadomienie, że wybór partnera powinien być spójny z wyznawanymi przez nas wartościami, powinien być odpowiedzią na nasze oczekiwania, które warto określić wcześniej. Będzie to próba refleksji – czego oczekujemy od partnera, a co sami jesteśmy w stanie zaoferować; czego szukamy i co znajdujemy w innych ludziach na poszczególnych etapach rozwoju psychoseksualnego i jaki to ma wpływ na dobór naszych partnerów; jakie cechy naszych charakterów będą pomocne w budowaniu związku; w czym pomaga lub przeszkadza perspektywa wieku, doświadczenia i pozycji; co jest pomocne w uniknięciu lub przynajmniej zminimalizowaniu ryzyka pomyłek i rozczarowań.
Warsztaty umożliwią analizę motywów doboru partnera i tworzenia związków oraz wskaże kryteria tego doboru.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 8

Nie przestawaj mnie kochać – czyli problem relacji między matkami a dorastającymi córkami
Prowadzący: Bożena Brzezińska – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

Zapraszam na warsztaty dotyczące relacji miedzy matkami a dorastającymi córkami. Obecnie, aby przygotować córki do życia, potrzebujemy czegoś więcej, niż tylko wzorców przekazywanych nam przez nasze matki. Potrzebujemy nowych sposobów wychowania córek.
Właśnie o tych nowych sposobach traktować będzie mój warsztat. Porozmawiamy m.in. o dylematach zaufania, znaczeniu przyjaciół, problemie alkoholu, narkotyków, miłości i seksie. O detronizacji jako matki i trudnym powrocie. Pierwszy krok może należeć zarówno do matki jak i córki. Nigdy nie jest za późno, bo matka i córka tak naprawdę nie przestają pragnąć swojej miłości i każda chce powiedzieć: Nie przestawaj mnie kochać.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 9

Trudności komunikacyjne w obszarze edukacji seksualnej: młodzież – dorośli
Prowadzący: Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

Seksualność człowieka to dla wielu rodziców temat tabu. Rozmawianie o seksie z własnymi dziećmi nierzadko nastręcza rodzicom niemałe trudności. Dorośli często obawiają się, że edukacja seksualna i szczere rozmowy o seksualności mogą przyczynić się do podejmowania przedwczesnej inicjacji seksualnej przez ich dzieci. Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) jest wręcz przeciwnie. Profesjonalna i fachowa edukacja seksualna wpływa na opóźnienie decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego i przyczynia się do zmniejszenia ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS. Obniżający się wiek inicjacji seksualnej, ciąże nastolatek, wzrost zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w grupie osób w wieku 15 - 24 lat to szczególnie ważne wyzwania dla edukacji seksualnej.
Powyższe tematy, powinny być podejmowane przede wszystkim w ramach edukacji seksualnej. Wiele w tej kwestii oczekuje się od szkół, wychowawców i nauczycieli, którzy często sami nie mają odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności jej przekazywania. Jednak edukacja seksualna nie może przebiegać prawidłowo bez udziału rodziców.
Warsztaty mają na celu ukazanie uczestnikom (rodzicom, nauczycielom, wychowawcom) ich własnych postaw i poglądów na temat seksualności młodzieży, omówienie obszarów, z których czerpie edukacja seksualna; dyskusję nt. trudności komunikacyjnych, jakie mogą pojawić się w trakcie rozmów z młodzieżą o seksualności oraz wymiana doświadczeń i opracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z tego typu problemami.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 10

Trudna młodzież – Trudni rodzice. Praca z rodzicami młodzieży sprawiającej kłopoty wychowawcze
Prowadzący: Malgorzata Godzińska-Woźnik – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku – Białej

Trudna młodzież to: wagary, kłopoty z promocją do następnej klasy, rozbite lekcje, przemoc, używki, trudne do prowadzenia klasy, ciągłe najczęściej nieskuteczne interwencje. Gdy takie zjawiska mają miejsce myślimy o rodzinie. O tym, że jest w niej nie dobrze dość szybko dowiadujemy się od młodzieży a także od samych rodziców. Dla zmiany nie wiele z tej wiedzy wynika. Skażona potocznością, brakiem rozumienia, służy raczej uzasadnieniu istniejących kłopotów niż poradzeniu sobie z nimi. Gdy wszystko jest dobrze rodzice chętnie współpracują ze szkołą. Jeśli pojawiają się kłopoty z młodzieżą kontakt i współpraca z rodzicami także jest trudna.
O współpracy z tymi rodzicami będzie ten warsztat. O tym jak i o czym z nimi rozmawiać by pomóc młodemu człowiekowi w jego trudnościach, by pomóc rodzicom w ich kłopotach.
O trudnościach w budowaniu bliskich więzi, o splątanych więziach rodzinnych, naprawianiu więzi, o stereotypach w myśleniu o rodzinie przeszkadzających we współpracy z rodzicami. O grupach dla rodziców Domowe Partnerstwo, na których poruszane są tematy najczęściej pomijane. O trudnej, ale możliwej współpracy z rodzicami, czyli o tym jak stworzyć więź z rodzicami. Zapraszam serdecznie.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 11

Dlaczego ja? Dlaczego on?
Prowadzący: dr n. med. Maria Gańczak- Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

Z perspektywy własnych doświadczeń pracy z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz ze studentami w Polsce, krajach europejskich i muzułmańskich, prowadzący ocenia skuteczne techniki mające na celu zmiany postaw w zakresie percepcji ryzyka zakażenia HIV i stygmatyzacji ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 12

Modele skutecznego radzenia sobie w sporze z dzieckiem
Prowadzący: Beata Kwiatek – Ośrodek Kształcenia Kadr Atena, Słupsk

Cel warsztatów: wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Zakres realizowanych treści:1. Emocje – źródło radości i konfliktów – rozpoznawanie, wyrażanie, kontrolowanie. 2. Tradycyjne modele radzenia sobie w sporze z dzieckiem. 3. Cele przyświecające dorosłemu w kontakcie z dzieckiem. 4. Jak być skutecznym? – model postępowania, w którym zadowolone są obie strony. 5. Techniki komunikacji służące wyjściu z impasu w sporze.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 13

Dojrzewamy przez całe życie
Prowadzący: dr Alicja Długołęcka – Zakład Psychoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Warsztaty poświęcone fazom rozwojowym przed fazą dojrzewania. Tematyka: Jak pozytywnie wpływać na emocje dziecka związane z płcią, jak odpowiadać na trudne pytania przedszkolaka lub ucznia klas I-III? Warsztaty opierają się na idei, że dziecko jest istotą seksualną od samego początku życia i znacznie wcześniej niż przed pokwitaniem, możemy je wspierać w rozwoju oraz przygotowywać do gwałtownych zmian w fazie dojrzewania.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 14

Metody warsztatowe w pracy z rodzicami
Prowadzący: Sonia Gogulla – ROM-E Metis w Katowicach

Podłoże partnerstwa rodziny, szkoły i środowiska, powinno stać się gruntem dla rozwoju oryginalnych form współdziałania. Kluczem do zapowiadanej tu idealnej sytuacji jest wzajemne poszanowanie praw i poczucie odpowiedzialności za edukację. Kształcenie nauczycieli w celu przygotowania ich do realizacji nakreślonych wyżej zadań wydaje się niezbędne. W ramach warsztatów propagowane będzie – na podstawie konkretnych scenariuszy- budowanie partnerskich relacji w stosunkach nauczyciel – rodzic, uwrażliwienie rodziców na bezpieczeństwo dzieci, upowszechnienie dobrych i ciekawych praktyk związanych z kontaktami rodziców ze szkołą, np. z wywiadówkami szkolnymi.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

Opublikowano 2 sierpnia 2007
Zmieniono 3 września 2007
Zarchiwizowano 21 września 2007
Wróć