Katarzyna Jaworska

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Katarzyna Jaworska

Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

Jest to cykl czterech scenariuszy zajęć dla nauczycieli, ale też rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Czas pandemii jest okresem, kiedy to dbanie o swoje zdrowie powinno stać się priorytetem. Zajęcia mogą być inspiracją dla rodziców do rozpoczęcia lub kontynuowania tematu zdrowego stylu życia w domu. Z pewnością wspólne wykonywanie tych zajęć będzie dla wszystkich znakomitą zabawą.

 

1. "Poznajemy rolę aktywności fizycznej"

Cel: utrwalenie znaczenia i roli aktywności ruchowej w życiu człowieka

Przebieg:

Rozmowa na forum nt. co to znaczy dla dzieci "aktywność fizyczna" i dlaczego jest ona ważna dla każdego człowieka. Przekazanie przez nauczyciela podstawowej wiedzy nt. anatomii człowieka w kontekście rozwoju ruchowego. Zebranie informacji od dzieci o dyscyplinach sporu, jakie znają i jakie im się podobają.

Wspólne oglądanie wycinków prasowych związanych z rolą aktywności fizycznej i omówienie na forum grupy. Zebranie pomysłów na zastąpienie bierności aktywnością w codziennym życiu. Stworzenie przez każde dziecko pracy plastycznej z tym związanej, wykorzystując ewentualnie wycinki prasowe, wcześniej omówione.

 

2. "Talerz zdrowia"

Cel: upowszechnienie zdrowych nawyków żywieniowych

Przebieg:

Przekazanie dzieciom informacji o zdrowym jedzeniu i powodach, dla których sięgamy po nie, uwzględniając nie tylko przyczyny biologiczne, ale też społeczne i psychologiczne. Prezentujemy dzieciom wydrukowaną wcześniej "Piramidę zdrowego żywienia", omawiając jej aspekty.

Dyskusja z dziećmi na temat tego, co powinno się znaleźć na codziennym talerzu. Na dużym arkuszu papieru nauczyciel rysuje ogromny talerz, a dzieci same po wcześniejszym ustaleniu, przyklejają przyniesione z domu zdjęcia pokarmów (pomocny może tu być Talerz Zdrowia opracowany przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia – graficzne przedstawienie grup produktów żywnościowych wchodzących w skład codziennych porcji jedzenia).

 

3. "Plakat – zdrowy styl życia"

Cel: zapoznanie z dziećmi z najważniejszymi elementami oznaczającymi zdrowy styl życia

Przebieg:

Rozmowa z dziećmi – co dla nich oznacza zdrowy styl życia, co jest jego elementem i co stosują w swoim życiu. Przedstawiamy Piramidę Zdrowego Żywienia, wydrukowaną wcześniej i omawiamy jej składowe.

Przegląd przez dzieci przyniesionych gazetek i plakatów w celu wyboru zdjęć i ilustracji związanych ze zdrowym trybem życia. Wycinanie ich i przeklejenie na duży arkusz papieru w celu utworzenia grupowego plakatu.

 

4. Film "Co robisz codziennie dla swojego zdrowia?"

Cel: zachęcanie dzieci rodziców do dbania o swoje zdrowie

Przebieg:

Wspólna rozmowa z dziećmi na temat codziennych nawyków związanych z naszym dbanie o swoje zdrowie. Zebranie od dzieci informacji, co one robią dbając o swój zdrowy styl życia.

Ustalenie z każdym dzieckiem wypowiedzi na ten temat, aby następnie ją nagrać na telefon komórkowy (wcześniej zebranie od rodziców pisemnej zgody na nagrywanie). Należy zadbać, aby każde dziecko miało szansą się wypowiedzieć. Następnie utworzenie przez nauczyciela całości materiału filmowego.

Prezentacja nagranego materiału dzieciom oraz rodzicom.

 

Katarzyna Jaworska

(Inspiracja materiałem M. Łuszczyńskiej "Trzymaj formę. Scenariusze zajęć". Warszawa 2016)

Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem opublikowanym wcześniej na stronie www.metis.pl pt. Psychologiczne aspekty odżywiania się dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opublikowano 24 kwietnia 2020
Wróć