Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Wielu specjalistów zwraca uwagę, że kryzys, w którym się znaleźliśmy może być swoistą okazją do zatrzymania się, przewartościowania, analizy życiowych celów i priorytetów. Dla naszych uczniów to może być czas, aby skupić się nie tylko na "tu i teraz" ale też przyjrzeć się sobie pod kątem tego, co dopiero przed nimi. To może być czas na myślenie o własnych mocnych stronach, predyspozycjach talentach, ale też ograniczeniach w kontekście dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego. Zwłaszcza, że w tych niecodziennych warunkach dowiadujemy się też sporo o sobie.

Wiem, że jest to też czas, kiedy paradoksalnie większość z nas czuje się zdecydowanie bardziej obciążona pracą i obowiązkami niż do tej pory. Ponieważ jednak zadania szkoły, które mamy realizować zdalnie, o których mówią wprowadzone ostatnio regulacje prawne, to nie tylko zadania dydaktyczne (patrz komentarze do rozporządzeń czasowych na naszej stronie internetowej) należy ustalić formy realizacji również pozostałych zadań szkoły.

Ponieważ ustawodawca pozostawił dyrektorom pewną autonomię w zakresie ustalenia form realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek doradcy zawodowi pracujący w szkole mogą realizować swoje zadania wymienione w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób określony przez dyrektora szkoły, biorąc po uwagę możliwości (również techniczne) swoje i swoich uczniów.

Doradca zawodowy może nadal realizować zadania związane z diagnozowaniem zapotrzebowania na informacje edukacyjno-zawodowe np. za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego lub portali społecznościowych.

Każdy doradca zawodowy realizuje też zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem informacji edukacyjno-zawodowych. Jeżeli już wcześniej odbywało się to z wykorzystaniem np. strony internetowej szkoły (zakładka dotycząca doradztwa zawodowego), fanpage'a na Facebooku czy w innych formach dostępnych dla uczniów zdalnie, należy te informacje uaktualniać na bieżąco. Jeśli natomiast do tej pory takie informacje znajdowały się tylko na gazetce szkolnej czy w bibliotece warto przygotować odpowiednie materiały na stronę internetową szkoły lub przygotować takie informacje w odrębnym miejscu np. z wykorzystaniem aplikacji Padlet.

Wśród tych informacji możemy polecić m.in. materiały dostępne online do samodzielnej pracy uczniów w domu:

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to również wszelkie działania polegające na przesyłaniu materiałów za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych np. krótkich tekstów do przeczytania przez ucznia, materiałów edukacyjnych dla rodziców na temat tego, jak wesprzeć dziecko w wyborze przyszłego zawodu i ścieżki kształcenia linków do sprawdzonych materiałów.

Odważniejsi i bardziej zaawansowani w korzystaniu z nowych technologii mogą też przeprowadzić co jakiś czas krótkie spotkania dla grup uczniów w formie online np. z wykorzystaniem Google Classroom lub Skype'a. W czasie takich zajęć możemy prowadzić krótkie kilkuminutowe wykłady, razem oglądać filmy i tutoriale a potem dyskutować na ich temat lub zagrać w kalambury o zawodach. Można też poprosić uczniów, aby porozmawiali wcześniej z rodzicami o wykonywanych przez nich zawodach, spróbowali opisać charakterystyczne dla zawodu czynności, środowisko pracy oraz cechy niezbędne do wykonywania zawodu a następnie a następnie w czasie zajęć online zachęcić pozostałych członków grupy do zgadywania jaki to zawód.

Można też skorzystać z inspiracji na lekcje z doradztwa zawodowego dostępnych na stronie Mapy Karier.

Możliwości jest wiele i to tylko niektóre z nich. Wybierając formy realizacji zadań doradca zawodowy powinien najpierw określić własne możliwości (również techniczne i organizacyjne), możliwości techniczne i psychofizyczne uczniów oraz ustalony przez dyrektora plan zajęć. Namawiam aby w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie wykazać się kreatywnością i elastycznością ale nade wszystko umiarem i rozsądkiem w tym, co proponujemy uczniom. Powinniśmy realizować swoje zadania z nastawieniem na zaspokajanie ich bieżących potrzeb w zakresie informacji edukacyjno – zawodowych, ustalić możliwości indywidualnego kontaktu (z zachowaniem bezpieczeństwa korzystania z sieci i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców) jeśli taka potrzeba wystąpi.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Opublikowano 1 kwietnia 2020
Wróć