Jolanta Leśniak

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Jolanta Leśniak

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 z późn. zm) – akt jednorazowy – data wejścia w życie 11.03.2020 r

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

zmieniające rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) – akt jednorazowy – data wejścia w życie 20.03.2020 r

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 595) – akt jednorazowy – data wejścia w życie 6.04.2020 r.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000595

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) – akt jednorazowy – data wejścia w życie 25.03.2020 r.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530) – akt jednorazowy – data wejścia w życie 25.03.2020 r.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000530

Do pobrania:

Komentarz do rozporządzeń MEN – część I (580.78 KB)

Komentarz do rozporządzeń MEN – część II (514.08 KB)

Zarządzenie w sprawie określenia sposobu monitorowania postępu uczniów (46 KB)

Komentarz do rozporządzeń MEN – część III (470.65 KB)

Komentarz do rozporządzeń MEN – część IV (501.53 KB)

Komentarz do rozporządzeń MEN – część V (503.94 KB)

Komentarz do rozporządzeń MEN – część VI (378.39 KB)

Opracowanie: Anna Król

Zobacz także:

Dokumentowanie pracy zdalnej nauczycieli z uczniami i na ich rzecz – przykładowe narzędzie monitoringu prowadzonego przez dyrektorów placówek oświatowych
Przygotowanie: Katarzyna Wilk

 

Przygotowanie: Jolanta Leśniak

Opublikowano 25 marca 2020
Zmieniono 7 kwietnia 2020
Wróć