Katarzyna Wilk

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Katarzyna Wilk

ROM-E "Metis" w Katowicach proponuje przykładowe, proste i bezpłatne narzędzie służące do raportowania online, tj. arkusz kalkulacyjny osadzony w tzw. chmurze.

Dyrektor szkoły może w takim rozwiązaniu udostępnić swoim współpracownikom skoroszyt online. W arkuszach ogólnych, zawierających listę wszystkich nauczycieli, tygodnie i dni tygodnia, sumowane są wszystkie godziny zrealizowane przez nauczycieli z uczniami i na ich rzecz. Kolejne arkusze są przyporządkowane poszczególnym nauczycielom. W tym miejscu – każdy nauczyciel na swojej osobnej karcie – wpisuje, jakie czynności wykonał z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnych z zarządzeniem dyrektora. Podaje również liczbę godzin poświęconych na poszczególne czynności, które są automatycznie sumowane w arkuszach ogólnych. Pozwoli to na sprawne i szybkie monitorowanie pracy pracowników jednym narzędziem.

Skoroszyt Excel do pobrania: Przykładowe narzędzie monitoringu prowadzonego przez dyrektorów placówek oświatowych

Instrukcja, jak dostosować pobrany plik dla swojego zespołu:

 

Instrukcja, jak udostępnić nauczycielom plik do edycji na dysku OneDrive:

Przygotowanie: Katarzyna Wilk

Opublikowano 31 marca 2020
Wróć