Zapraszamy na szkolenie Animator działań prospołecznych.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności w zakresie budowania zespołów uczniowskich, których zadaniem miałoby być prowadzenie działań prospołecznych (w tym wolontariatu) i realizowanie projektów uczniowskich na terenie szkoły.

Terminy spotkań: 15 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30, 16 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 17:00, 29 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30 i 30 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 17:00.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis:

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 z późniejszymi zmianami); która w art. 98 ust. 1 pkt. 21 określa, że statut szkoły powinien zawierać "sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu".

Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego warto takie działania w szkole realizować. Osoby podejmujące tego typu działania podają szereg pozamaterialnych korzyści, które czerpią z podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących czy społeczności lokalnych (więcej na ten temat można przeczytać w "Co daje nam wolontariat?")

Budując w szkole środowisko sprzyjające podejmowaniu działań prospołecznych wspieramy u uczniów rozwój empatii i pomagamy rozwijać kompetencje społeczne. Zdaniem psychologów, podejmowanie tego typu działań ma też znaczący wpływ na nasze poczucie szczęścia i poczucie sensu życia.

Uczniowie podejmując wspólne działania uczą się od siebie nawzajem, rozwijają kompetencje niezbędne w dorosłym życiu – zarówno osobistym jak i zawodowym. Realizując każdy kolejny projekt uczą się planować, rozdzielać zadania i realizować je od początku do końca, rozwijają kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.

Działania takie mają również istotny wpływa na budowanie w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu dzięki budowaniu bliskich, wspierających relacji pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, a także dzięki temu, iż członkowie społeczności szkolnej mają poczucie przynależności i wpływu na ważne dla nich decyzje oraz warunki w jakich funkcjonują.

Jak zatem zapalić uczniów do takich działań? Jak zbudować i motywować zespół? Jak, czuwając nad ich bezpieczeństwem, nie stłumić ich kreatywności i dążenia do samodzielności? Jak zrealizować projekt od A do Z? Jak wreszcie być w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentować podejmowane działania? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w czasie naszego szkolenia.

Szkolenie ma w większej części charakter warsztatowy i bazuje na praktycznych doświadczeniach prowadzących. Przez cztery dni będziecie Państwo mieli okazję pracować jako zespół. Dzięki wykorzystaniu pracy w grupach chcemy stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistych warunków, w jakich będą pracować Wasze szkolne grupy projektowe. Będziecie Państwo mieli również okazję doświadczyć wpływu grupy na procesy motywacyjne i decyzyjne.

PROGRAM:

Dzień I - 15.03.2019 (piątek)

14:30 – 16:00 – rozpoczęcie szkolenia (sprawy organizacyjne, cele szkolenia, oczekiwania, kontrakt, integracja)

16:00 – 18:30 – " Działalność prospołeczna w szkole – założenia i podstawy realizacji" – seminarium

 • wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z działalnością prospołeczną,
 • podstawy prawne prowadzenia działań prospołecznych.

Dzień II - 16.03.2019 (sobota)

9:00 – 11:30 – "Organizacja wolontariatu w szkole" – wykład, warsztaty

 • rola koordynatora,
 • rekrutacja,
 • rozpoznawanie zasobów i potencjału uczniów i środowiska,
 • motywowanie uczniów,
 • regulamin i dokumentowanie działań

11:45 – 13:15 – "Proces grupowy" – warsztaty cz. I

13:15 – 14:00 – przerwa (obiad we własnym zakresie)

14:00 – 17:00 – "Proces grupowy" – warsztaty cz. II

 • procesy zachodzące w grupie, fazy rozwoju grupy,
 • role grupowe – autodiagnoza,
 • mocne i słabe strony osób przyjmujących poszczególne role,
 • integracja grupy,
 • grupowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Dzień III – 29.03.2019 (piątek)

14:30 – 18:30 – "Projekt młodzieżowy od A do Z" – warsztaty

 • "na początku był problem" – czyli od czego zacząć,
 • określanie potrzeb,
 • cele projektu i planowane rezultaty,
 • planowanie działań oraz określanie zasobów,
 • budżet,
 • zarządzanie projektem – krok po kroku.

Dzień IV - 30.03.2019 (sobota)

9:00 – 13:15 – "Realizacja projektu krok po kroku w praktyce" – warsztaty

 • praca na konkretnym projekcie wybranym poprzedniego dnia (praca własna uczestników),
 • omówienie poszczególnych etapów realizacji, barier, wątpliwości – w trakcie pracy w grupach.

13:15 – 14:00 – przerwa (obiad we własnym zakresie)

14:00 – 15:30 – "Podsumowanie przygotowanych przez uczestników projektów" – warsztaty

 • prezentacja projektów,
 • podsumowanie projektów,
 • rola gratyfikacji dla uczniów – bank pomysłów.

15:30 – 17:00 – podsumowanie szkolenia

 • dobre praktyki,
 • ewaluacja i wydanie zaświadczeń.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 185 zł

Termin płatności: 8 marca 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy szkolenia:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 151
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 17 stycznia 2019
Zarchiwizowano 15 marca 2019
Wróć