Dydaktyczne inspiracje

Wstęp «  
Gram, więc się uczę «  
Podpowiadajnik «  
Dzielimy się pomysłami «  
Miszungowy lyjamt «  

 

kreatywnemaluchy.pl/gry/4747-smart-games-dzungla-5414301518440.html

 

Dżungla (oryginalny tytuł Jungle Hide & Seek) z serii Smart Games to gra, która wyrabia cierpliwość i wytrwałość, uczy poszukiwania rozwiązań metodą prób i błędów oraz doceniania informacyjnego znaczenia tych drugich. Eksperymentowanie kształtem i położeniem plastikowych elementów rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność przewidywania konsekwencji ruchu. Gra wymaga skupienia, jest więc atrakcyjną formą wyrabiania nawyku koncentracji na wykonywanym zadaniu.

Gra ma dwa warianty (zielony i niebieski). Zawiera w zestawie:

  • dwie plansze do gry: zieloną i niebieską. Zielona symbolizuje dzień w dżungli, a niebieska noc.
  • 4 dwustronne, płaskie plastikowe elementy (jak puzzle) o różnych kształtach – każdy plastikowy element ma dwie wersje: zieloną (dzienną) i niebieską (nocną).
  • 2 książeczki z wyzwaniami i ich rozwiązania.

Łącznie gra oferuje 80 wyzwań (propozycji łamigłówek): 40 dla wariantu zielonego i 40 dla wariantu niebieskiego. Łamigłówki są o zróżnicowanym stopniu trudności: starter, junior, expert i master. Proponowany wiek graczy to 7 lat. Nam jednak się wydaje, że w grę mogą bawić się i młodsze dzieci. Instrukcja przedstawiająca kolejne wyzwania jest obrazkowa, zatem umiejętność czytania nie jest niezbędna. Górnej granicy wieku nie określono.

W instrukcji podano, że gra przeznaczona jest dla jednej osoby, ale bez większych trudności można ją wykorzystać w pracy z grupą uczniów.

Warianty i zasady gry:

Reguły gry są bardzo proste i takie same dla obu wariantów. W różnych miejscach planszy namalowane są zwierzęta zamieszkujące dżunglę, na plastikowych elementach nie ma zwierząt, tylko roślinność dżungli. Zadaniem gracza jest rozmieścić elementy w taki sposób, aby zasłonić część zwierząt. Które zwierzęta mają pozostać widoczne określają kolejne zadania w książeczce.

Podczas rozwiązywania ważna jest tylko liczebność każdego niezakrytego gatunku, zatem można wybrać dane zwierzę z dowolnego pola. Na przykład, jeśli chcesz, aby tylko jeden tygrys pozostał odsłonięty, może to być dowolny tygrys z czterech znajdujących się na planszy.

  1. Dzień – plansza zielona jest podzielona na cztery równe pola. W każdym z nich, w różnej konfiguracji, umieszczono rysunki zwierząt. Rozwiązanie łamigłówki polega na umieszczeniu w każdym z pół po jednym plastikowym elemencie w taki sposób, aby były widoczne tylko takie zwierzęta i w takiej liczbie jak podano w danym wyzwaniu.
  2. Noc – plansza niebieska bez podziału na pola. Rysunki zwierząt, które możemy spotkać w dżungli nocą, zostały rozmieszczone w różnej konfiguracji na całej planszy. Rozwiązanie łamigłówki polega na takim ułożeniu na planszy wszystkich czterech plastikowych elementów, aby były widoczne wyłącznie te zwierzęta i w takiej liczbie jak podano w danym wyzwaniu. Niektóre miejsca na planszy mogą pozostać niezakryte, pod warunkiem, że nie ma nich rysunków zwierząt.

Każdy układ oceniony przez gracza jako nieprawidłowy inspiruje go do poszukiwania innego układu.

Propozycje wykorzystania gry w pracy z zespołem uczniów:

  • Wybieramy/losujemy kolor planszy i zadanie do wykonania. Zadanie (wyzwanie) to nasz problem badawczy: W jaki sposób położyć elementy by odsłonić tylko zwierzęta wskazane w zadaniu? Przed ułożeniem każdego kolejnego elementu stawiamy hipotezę związaną z jego miejscem na planszy. Hipoteza to naukowo uzasadnione przypuszczenie, zatem zachęcamy uczniów do uzasadnienia przypuszczenia, dlaczego ich zdaniem, element należy położyć w danym miejscu. Początkowo ten etap gry może sprawiać pewne trudności, a uczniowie chętniej będą pracowali metodą prób i błędów, czyli pasuje lub nie. Po kilku rozgrywkach przed położeniem kolejnych elementów możemy dokonywać analizy konsekwencji danego ruchu, np. odsłonimy zwierzę, które powinno być zakryte. W ten sposób doprecyzowujemy hipotezę – w danym miejscu możemy położyć ten lub ten element, ponieważ... (przewidywanie będące wynikiem analizy opartej na umiejętności logicznego i przestrzennego myślenia). Położenie elementu to weryfikacja hipotezy. Jeśli pasuje – nasza hipoteza została potwierdzona. Jeśli nie – hipoteza została sfalsyfikowana, zatem należy ją odrzucić i postawić nową. Taką zabawę można prowadzić z większą grupą uczniów. Ważne, aby każdy z nich dobrze widział planszę. Przed każdym kolejnym ruchem uczniowie dyskutują podając argumenty przemawiające za tym, żeby dany element umieścić w danym miejscu. Uczeń, który swoimi argumentami przekona grupę umieszcza element w proponowanym przez siebie miejscu. Możemy w dowolny sposób punktować prawidłowe przewidywania uczniów dotyczące położenia poszczególnych elementów. Ten wariant gry nie ma charakteru rywalizacyjnego, wskazane jest słowne nagradzanie dobrych argumentów i przewidywań. Wykonanie zadania jest rezultatem wysiłku zespołowego.
  • Uczniowie indywidualnie lub w małych grupach wybierają rodzaj planszy i losują zadanie. Za planszę nocną otrzymują więcej punktów (większa skala trudności), ale bierzemy pod uwagę również czas rozwiązania zadania.
  • Uczniowie, indywidualnie lub w dwu-, trzyosobowych zespołach, losują rodzaj planszy i numer zadania do wykonania. Mierzymy czas wykonania zadania.
  • Uczniowie, indywidualnie lub w dwu-, trzyosobowych zespołach, losują rodzaj planszy i numer zadania do wykonania. Liczymy ilość ruchów wykonanych aby uzyskać poprawny układ.
  • Uczniowie indywidualnie wybierają (lub losują ) rodzaj planszy i losują numer zadania do wykonania. Podczas jego wykonywania mogą prosić o wskazówki: sprawdzenie czy konkretny element leży na właściwym miejscu lub podanie, gdzie konkretny, jeden element ma zostać położony. Przed rozpoczęciem gry można się umówić na rodzaj i liczbę podpowiedzi. Można także tworzyć ranking graczy biorąc pod uwagę ile podpowiedzi było potrzebnych do wykonania zadania.

 

Gra wykorzystana na lekcjach przyrody może być przyczynkiem do omówienia fauny zamieszkującej dżunglę. Podstawa programowa – I etap edukacyjny (edukacja przyrodnicza) IV.3. II etap edukacyjny – geografia IV.4, biologia II.7 (wybrane),VIII.4.

Gra z pozoru wydaje się prosta ze względu na to, że używamy tylko czterech elementów. Czy to prawda? Sprawdźcie sami! My bawiłyśmy się świetnie, czego i Wam życzymy!

Sonia Gogulla i Grażyna Skirmuntt

Opublikowano 26 października 2018
Wróć